• slide-4-Foto-RB-na-bewerken
  • slide5-Foto-kaartje-na-bewerking
  • slide6-Foto-wetboek
  • slide7Foto-biljetten

ZZP, Zelfstandigen Zonder Pensioen

op .

 ”Pensioen, pensioen? Mijn bedrijf is mijn pensioen.” Vertelde de ondernemer mij laatst. “En anders verkoop ik gewoon mijn huis”. Veel zzp’ers doen niets aan een oudedagsvoorziening, een feit dat in de toekomst voor grote problemen gaat zorgen. Want wat als de onderneming toch niet zoveel (of niets) opbrengt? En het huis dat zomaar 3 jaar te koop staat? Van alleen AOW zullen velen niet rond kunnen komen. Ook is het de vraag of AOW in de huidige vorm over 10, 20 of 30 jaar nog bestaat gezien de vergrijzing. Ondernemers kunnen wel degelijk iets doen om te sparen voor de oude dag. Zo kunnen zzp’ers vanaf dit jaar 10 jaar pensioenpremie aftrekken welke betaald wordt aan een pensioenfonds van het bedrijf waar men voorheen in dienst was. En we kennen voor ondernemers die aan bepaalde voorwaarden voldoen ook nog de fiscale oudedagsreserve (hierna: FOR). Het vormen van een FOR betekent echter niet dat er daadwerkelijk geld opzij wordt gezet. Het is een boekhoudkundige reservering van een deel van de winst. Deze reservering zorgt voor uitstel van belastingheffing over dat deel van de winst. Op korte termijn levert dit dus fiscaal voordeel op. Als de ondernemer heeft gereserveerd kan vervolgens een storting worden gedaan aan een verzekeraar voor een lijfrenteproduct, of aan een bank als het een bankspaarvariant betreft. Wees echter wel voorzichtig. Met name het vormen van een FOR wanneer de ondernemer in de lagere inkomstenbelastingtarieven zit (bijvoorbeeld 33%), kan verraderlijk zijn. Wanneer de lijfrente later tegen (bijvoorbeeld) 52% wordt belast heeft u nu voordeel gehad, maar weegt het toekomstige tariefnadeel daar tegenop? Bespreek met uw adviseur altijd de aangifte inkomstenbelasting, er liggen kansen. Vragen? Bel of mail gerust. Daarbij, optimalisatie van uw fiscale positie kan geen kwaad toch?