• slide-4-Foto-RB-na-bewerken
  • slide5-Foto-kaartje-na-bewerking
  • slide6-Foto-wetboek
  • slide7Foto-biljetten

Eigen haard is goud waard

op .

 In het boek der Nederlandsche spreekwoorden vinden we de volgende uitleg.
"Eigen haard is goud waard: d.w.z. een eigen huis, een eigen woning is veel waard.

Algemeen gebruikt spreekwoord in de middeleeuwen." Men zal het in de middeleeuwen niet voorzien hebben dat we mondiaal in een crisis terecht zouden komen. Er zijn inmiddels veel mensen die zich niet kunnen verenigen met het spreekwoord. De huizenmarkt zit op slot, ondanks de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting naar 2%. Maar er speelt nog meer fiscaliteit m.b.t. de eigen woning. De wetgever is huiseigenaren die de eigen woning niet verkocht krijgen tegemoetgekomen door de hypotheekrenteaftrek in box 1 (inkomen uit werk en woning) te verlengen naar 3 jaar. Deze regeling geldt wanneer de woning leegstaat in afwachting van verkoop en voorheen als eigen woning heeft gediend. De 3-jaarstermijn geldt ook voor in aanbouw zijnde of leegstaande toekomstige eigen woningen. Ook zijn er steeds meer huiseigenaren die de eigen woning gaan verhuren in afwachting van verkoop. Als de woning (tijdelijk) wordt verhuurd, verhuist de woning en de daarop rustende schuld naar box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dat betekent dat vanaf dat moment geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk is. In de oude situatie zou bij het einde van de verhuur geen hypotheekrenteaftrek meer mogelijk blijven omdat de woning en de schuld in box 3 zit. De wetgever heeft een tegemoetkoming gegeven voor die situaties. De mogelijkheid van renteaftrek kan weer herleven vanaf het moment dat de woning niet meer wordt verhuurd en (opnieuw) leeg te koop staat. De woning valt vanaf dat moment weer in box 1. Hierdoor heeft men weer recht op hypotheekrenteaftrek tot aan het einde van de periode waarin de rente aftrekbaar zou zijn geweest als de woning onafgebroken leeg te koop had gestaan.