• slide-4-Foto-RB-na-bewerken
  • slide5-Foto-kaartje-na-bewerking
  • slide6-Foto-wetboek
  • slide7Foto-biljetten

Columns

Laat de fiscus meebetalen aan uw huur

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Ik weet niet hoe uw vakantie is geweest, maar hurende ondernemers hadden in ieder geval een mooie zomer. De Hoge Raad heeft namelijk bepaald dat een huurrecht van een woonruimte volledig als ondernemingsvermogen kan kwalificeren. In normale taal; als de hurende ondernemer ten minste 10 % van het woonoppervlak gebruikt voor de onderneming kan hij de huur volledig in aftrek brengen van de winst. Het huurrecht betreft dan zogenoemd keuzevermogen.

Afromen

Geschreven door jochen van dijk op .

Stop met afromen

Het zal wellicht uw aandacht niet hebben getrokken, maar voor veel ondernemers is 12 januari 2016 fiscaal een interessante dag gebleken. Op die dag heeft het Hof Amsterdam namelijk bepaald dat voor het vaststellen van het gebruikelijk loon voor de directeur groot aandeelhouder (dga) van zijn BV de afroommethode pas aan bod komt als er te weinig informatie beschikbaar is over vergelijkbare dienstbetrekkingen.

Stop met belasting betalen in box 3

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Ik hou ervan, messen die aan twee kanten snijden. Helaas heb ik er geen in mijn keukenlade liggen, maar in mijn fiscale praktijk pas ik dit fenomeen met regelmaat toe. Want zeg nu zelf, dat belasting betalen in box 3 is toch eigenlijk uit de tijd? En daarbij, als u ooit onverhoopt in een Awbz-instelling mocht belanden, pakken ze u per maand € 2.284 af in het ergste geval. De oplossing is echter dichterbij dan u denkt.

Lenen bij de eigen BV

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Uiteraard kost lenen geld, dat hoef ik u niet te vertellen. U weet als geen ander wat u maandelijks over maakt aan uw bank aan hypotheekrente voor de eigen woning. Dat het goedkoper kan weten we, rentemiddeling of het openbreken van de lening kan voordelig zijn. Maar veel mensen hebben de oplossing dichter bij huis, namelijk hun eigen BV.

Betalen, betalen

Geschreven door jochen Van Dijk op .

Nog steeds drijven veel ondernemers een gezamenlijke onderneming in één BV. Nu is samen een onderneming runnen al een hele uitdaging, met meerderen in één BV ondernemen geeft garantie voor fiscale pijn. Het is niet voor niets dat fiscalisten adviseren om iedere ondernemer vanuit zijn eigen holding te laten werken. Dat mag bij oprichting wellicht prijzig zijn, en ook de jaarlijks terugkerende kosten zijn een veel gehoord argument om slechts één BV op te richten. Dat men fiscaal vaak bedrogen uit komt bleek uit de volgende casus.

Google

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Ik spreek nog wel eens een ondernemer met een eigen BV die zelf zijn overeenkomsten heeft opgesteld. Op Google opgezocht, zo zegt men dan. En er zijn zelfs ondernemers die niets hebben vastgelegd in overeenkomsten. Terwijl er toch zeker een arbeidsverhouding of schuldpositie is met de eigen BV. Het Burgerlijk Wetboek stelt dat iedere rechtshandeling tussen aandeelhouder en BV schriftelijk moet worden vastgelegd. Een curator zal als eerste naar de overeenkomsten vragen bij een eventueel faillissement. Dat je als aandeelhouder moet opletten bleek wel uit een zaak die ik onlangs aan de hand heb gehad.

Let op! Een flitspaal!

Geschreven door Jochen van Dijk op .

U kent het vast wel. Terwijl u druk bezig bent om de ruzie tussen de kinderen op de achterbank van de auto voor de zoveelste keer te sussen, hebt u de blik even niet op de kilometerteller gericht met een flits als gevolg. Voor vele automobilisten is de verkeersboete op zich al ergernis genoeg, voor diverse automobilisten kan de schade aanzienlijk hoger uitpakken.

Nee toch zeker!

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Ja, toch wel. Want bouwt u nog pensioen op in eigen beheer? Dan bent u wederom het haasje dit jaar. Uw fiscalist heeft vorig jaar – als het goed is – uw pensioenbrief laten aanpassen aan de nieuwe Wet VAP. Dit jaar gaan we op herhaling. Waar het vorig jaar de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar betrof, gaat het ditmaal om een andere belangrijke wetswijziging.

Weg met de BV deel 2

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Na mijn eerste betoog over het verlaten van de BV, hierbij het vervolg. Ook bij samenwerkingsverbanden is een BV niet altijd logisch of voordeliger.

Weg met de BV!

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Ten onrechte zitten veel ondernemers nog in de BV. Ook al is deze in de tijd terecht opgericht, vaak loont het om terug te keren naar eenmanszaak of vof. 

De coöperatie

Geschreven door Jochen van Dijk op .

De coöperatie geniet weinig bekendheid bij het ondernemerspubliek. Ten onrechte in mijn optiek. Wilt u ondernemen met anderen zonder de risico's van aansprakelijkheidstelling?

Zonnepanelen

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Veel particulieren gaan over tot de aanschaf van zonnepanelen. Gelukkig heeft de heer Fuchs uit Oostenrijk een lans gebroken door zijn gelijk te halen bij het Europese Hof m.b.t. de BTW. 

Gaat u uw stamrecht uitkeren in 2014?

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Sober en weinig spectakel. Dat is het belastingplan 2014 in een notendop. Wel veel aandacht voor de belastingvrije schenkmogelijkheid van € 100.000 voor de eigen woning en de afkoopmogelijkheid van het stamrecht. Lees meer in stamrecht uitkeren.

De juiste rechtsvorm

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Hebt u ook zo'n last van het gebruikelijk loon in de BV? Betaalt u ook teveel belasting ten opzichte van een ondernemer in de inkomstenbelasting? Lees over de mogelijkheden van geruisloze terugkeer uit de BV.

Wonen en werken in één pand

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Is de werkruimte te onderscheiden van de rest van de woning? Pas als de woning tot uw privévermogen behoort, dient u zich af te vragen of uw werkruimte kwalificeert voor de werkruimteregeling.

Massa is kassa

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Crowdfunding is niets anders dan geld werven onder een groot publiek. Het is verstandig om een coöperatie op te richten waarin de investeerders worden verenigd. De coöperatie verkrijgt aandelen in uw op te richten BV.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Hebt u een stamrecht of een pensioen in eigen beheer? Let dan op met het nieuwe bv-recht, de flex-bv, dat vanaf 1 oktober 2012 van toepassing is. De regels voor het uitkeren van dividend zijn gewijzigd.

ZZP, Zelfstandigen Zonder Pensioen

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Veel zzp'ers doen niets aan een oudedagsvoorziening, een feit dat in de toekomst voor grote problemen gaat zorgen. Want wat als de onderneming toch niet zoveel (of niets) opbrengt?

Eigen haard is goud waard

Geschreven door Jochen van Dijk op .

De wetgever is huiseigenaren die de eigen woning niet verkocht krijgen tegemoet gekomen door de hypotheekrenteaftrek in box 1 (inkomen uit werk en woning) te verlengen naar 3 jaar.

Paniekvoetbal

Geschreven door Jochen van Dijk op .

Er zijn momenten dat ik de fiscale wetgeving wel eens vergelijk met voetbal. Zo wordt er attractief gespeelt en op het andere moment wordt er gespeeld om geen doelpunt tegen te krijgen.