• slide-4-Foto-RB-na-bewerken
  • slide5-Foto-kaartje-na-bewerking
  • slide6-Foto-wetboek
  • slide7Foto-biljetten

Belastingvrij wegstrepen schuld DGA aan BV

op .

Beste collega,

Graag vraag ik je bijzondere aandacht voor het volgende.

De VRB Adviesgroep te Utrecht (beter bekend als de adviseur die regelmatig bij Harry Mens aan tafel zit) heeft een mailing verzonden met onderstaande boodschap:

https://vrbadvies.nl/product/fiscale-advies-box/?utm_source=Nieuwsbrief+mailinglijst&utm_campaign=027bc4a4a9-2015%2F08%2F31_Nieuwsbrief_augustus&utm_medium=email&utm_term=0_03a8f5e67c-027bc4a4a9-164879221&goal=0_03a8f5e67c-027bc4a4a9-164879221

Hoewel de opmerkingen m.b.t. hoge rekening courant standen terecht zijn (fiscale risico’s zijn immers zeer aanwezig), wil ik je even informeren over de inhoudelijke kant in het geval dat een dga zich meldt met deze mail.

Het “idee” is enkele maanden geleden als eerste geopperd door de heer Henry Meijer van Mfas in de WFR.

De korte uitleg vind je hieronder bij de tekst over de cursus die hij aanbiedt.

https://www.mfas.nl/wps/portal/home/cursussen/overzicht/cursus/2CE8CC7FBCF8C689C1257F0300350F86/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKN3d39vfyCTQ0NvB1NDDxDXYN9g8wNjQyCzfQLsh0VAWbu4zA!/

Opvallend vind ik deze passage:

Prof. dr. mr. Heithuis heeft zich op 29 november 2015 onverwacht teruggetrokken als spreker. Hij wilde zijn presentatie houden over onzakelijke leningen en weigerde in te gaan op ons verzoek te spreken over het onderwerp van de cursus. Zijn tijd wordt nu ingevuld door Henry Meijer.

Er is vanuit de fiscaliteit veel te doen geweest over bijgaand artikel en cursus. Wellicht kan Heithuis zich (bij nader inzien?) niet vinden in de stellingname van Meijer.

De VRB adviesgroep heeft deze info dus nader uitgewerkt en bombardeert dit nu als voldongen feit.

Het is moeilijk in te schatten of deze stellingname van Meijer en VRB succes oplevert. Het gevoel van veel fiscalisten na bestudering van het door Meijer aangehaalde arrest zegt dat het lastig zal zijn.

Laat ik duidelijk zijn door te stellen dat ik niet betoog dat de fiscale advies box niet moet worden aangeschaft, of dat de cursus niet gevolgd moet worden.

Inhoudelijk zal er niets mis zijn met deze box en/of cursus. Hoewel je nooit een kans moet laten liggen voor een klant om succes te boeken richting de fiscus, is mijn advies echter om zorgvuldig om te gaan met de inhoud en het niet te beschouwen als gegarandeerd succes.

Verder is mijn advies om kritisch te blijven kijken naar hoge rekening courant standen en waar nodig actie te ondernemen m.b.t. het verstrekken van zekerheden of invoeren van een aflossingsschema.

Soms is het zelfs mogelijk om bij lagere rekening courant standen de rente op de lening te verlagen, maar dit betreft wel maatwerk en dient zorgvuldig bekeken te worden.

Bij vragen hoor ik het graag.